Historien i et åndelig perspektiv – en introduksjon til Primstavens temakvelder

  • Date 12. april 2023
  • Time 19:00 – 21:00
  • Location Primstaven bok & antikvariat

Alle er hjertelig velkommen!

Koordinator: Harald Karlsen

Ouroboroslangen (Midgardsormens heftige søskenbarn) og sirkelen er noen av verdens eldste symboler. Sammen med den mer moderne enneagonen (nikanten) blir det en enda større kraft til å forstå helhet, felleskap, sammenheng og dybdeforståelse på historien i en åndelig perspektiv.

Primstavens temakvelder vil handle om undringens kraft. Her tar vi deg med på en sivilisasjonsreise, der vi introduseres nærmere til de store sivilisasjonene, sivilisasjonsprosessene, ni store religioner og de åndelige erfaringer og æraene, epokene, fasene eller syklusene som menneskeheten kollektivt har beveget seg gjennom opp gjennom historien.

Ouroboroslangen bukter seg fram, opp i lyset og ned i mørket, gjennom historiens sus. Ulikt Midgardsormen (verdensslangen) som omslutter hele Midgard, representerer Ouroboroslangen eksistensens totalitet, kosmos sykliske vesen, udødelighet og gjenfødelse i en uavbrutt fornyelse av livet.

Spesielt historikere og forskere som Arnold J. Toynbee (1889 – 1975) studerte de faktorer som bestemmer de forskjellige sivilisasjonenes utvikling, oppløsning og undergang. Den avgjørende rollen tildelte Toynbee religionene i A Study of History (et tolvbindsverk utgitt i årene 1934-1961) og Civilization on Trial (1948)

Når man studerer sivilisasjonskreftene blir man slått av den enestående styrke og dynamiske kraft som religionen hadde og fortsatt har i verden. Tvert imot å bare se historien som en rekke usammenhengende, tilfeldige møter, politiske allianser, egosentriske, impulsive og ambisiøse lederes kortsiktige og egosentriske mål for å løse konflikter og erobre territorier for egen vinning, kan man nå klart se hele menneskehetens sivilisasjonsprosess i et helhetsperspektiv: som inkluderer menneskehetens spedbarnsalder, barndom, ungdomsalder og nå den lenge etterlengtede modenhetsalderen, voksentiden (huleboeren, gruppen, stammen, klanen, landsbyen, landområder, bystater, regioner, territorier, land, verdensmetropoler og kontinenter). En global prosess som er åndelig.

Gjennom å se på historien over en ca 6 000 års periode, fra når skriftspråket introdusertes i Babylon, så får vi et kart som beskriver de sivilisasjoner som har oppstått, som bygger på hverandre på en progressiv måte.

Undersøker vi nøye de ni store religiøse systemene finner vi felles referanserammer som forklarer menneskets plass i verden. Et syn som harmoniserer vitenskap og religion og som gir oss uante muligheter til å skape en bedre verden, der trivsel i mangfold, toleranse og respekt for hverandres livssyn gir håp for verden.

Temaområder som kan utforskes:

*Er alt en tilfeldighet, eller finnes det en universell bevissthet?

*Kommer alle religioner fra samme kilde?

*Hva er forholdet mellom mennesket og universet?

*Kan vitenskap og religion harmonere?

*Livets tre – fra Yggdrasil til det Hellige Lotustreet

*New Age – nyreligiøsitet, hva er det og hvorfor?

*Nysjamanisme – en guide til positive mystiske erfaringer

*Bevissthetsendrende tilstander, hva er det?

*Mandala, symmetri, kunst, skjønnhet og geometri

*Pilgrimssteder, hvorfor ligger de der de gjør? Hvorfor legger folk ut på en pilgrimsvandring?

*Kirke, tempel, pagode, synagoge, moskè, tilbeldelsens hus, hellige rom; hva betyr disse stedene for bønn/stillhet/kontemplasjon?

*Overgangstid, paradigmeskifte, New Age – en ny tidsalder for menneskeheten?

*Hva er karma og reinkarnasjon?

*Hva er manifestasjon og refleksjon?

*Det indre og det ytre miljø i mennesket – mikro og makrokosmos

*Profetier, ulike kalendre, hva kan det bety for oss?

*Tankens kraft, placebo, hva er lykke og god helse?

*Meditasjon og bønn, hvordan skaper vi vår virkelighet?

*Psykologi, arketyper, myter, sagn, eventyr og skapelsesberetninger

*Hvordan leve et helt liv i tjeneste for det gode?

*Må jeg gå i kloster eller leve i isolasjon, lukket felleskap?

*Affirmasjonen, hvorfor behøver vi det?