Julekort frå’n Martin

  • Date 9. desember 2023
  • Time 16:00 – 18.00
  • Location Primstaven bok & antikvariat

Ingen tå mannskapet på Survikjækta e nå viar te å skriv, så når vi ska sennj julkort, syns vi det e likar å fertæl å søng om det.
Når vi åpne julkortet vårres på Primstaven den niende desæmber klokka fir om æftan, ska vi søng å fertæl om slaktinga tå gammelgrisen oppi Nolistun, som ha ein svol som va tri tom tjukk å såg ut som furrubårk, å om da’n Graut-Simen træft julgeita, som va så nefs at’n Simen mesta dennj sist hælningen tå vættet sett, å om gammelkarrennet i Framværran som endt så ferfærdele fer allj i hop.
Æ veit itj ka a Sigrid på Primstaven villj særver dåkk, men æ hi sagt a det, at vess a kjæm me deden spikkjisillja ifrå Beitstadfjoln som e svart innme beinet å smake tørrfesk, kannj det vårrå det såmmå med heile julkortet.

Billætta får du kjøpt når du kjæm, å dæm koste hoinneråfæmti pær mainn. Vælkommen!