Aktuelt

16.april: Magnusmesse – Tredje dag sommer🧡

Messedag for den hellige Orknøy-jarlen Magnus Erlendsson. Magnuskatedralen i Kirkwall skal være reist over hans grav. Dagen ble også kalt tredje sommerdag, og mange steder hadde man den skikk at man gikk ut på åkeren med mat og øl og laget et hull i jorden med en staur. I hullet plasserte de en grønn enebærbusk. I samme hull slo man et hønseegg og en neve av hver sort korn som skulle brukes til såingen dette året. Deretter ba de en bønn om et godt år, og avsluttet med å spise og drikke den medbragte maten og ølet. I “Gamle Bonde-Regler” fra 1687 står ritualet nøyaktig beskrevet, og mange mener dette har sitt utspring i dyrkingen av de norrøne gudene (som fruktbarhetsguden Frøy)

Bilde: “Spring” William McTaggard (1835-1910), Scottish National Gallery.

www.primstavenantikvariat.no

www.primstaven.shop