Aktuelt

15.mai: Hallvardmesse/Hallsok

Denne dagen i år 1043 skal Hallvard ha blitt drept av folk som forfulgte en kvinne Hallvard tok i sitt vern. De ble begge drept av pileskudd på Drammensfjorden. Ifølge legenden skal morderne ha gravlagt kvinnen på stranden og deretter bundet en kvernestein rundt halsen på Hallvard og forsøkt å senke han, i et forsøk på å skjule ugjerningen. Men liket fløt opp igjen, og han ble gravlagt i hjembygden Lier. I 1130 ble båren flyttet til Mariakirken i Oslo, senere Hallvardkirken. Hallvard er som regel avbildet med en møllestein i den ene hånda og tre piler i den andre.

Tre dager før og tre dager etter hallvardsmesse, var den beste såtiden.

Nå ventet folk “reinkjølen”, en hard uværstid. Er det kaldt i dag og hele denne uka, blir det en varm og god sommer.🙂

www.primstavenantikvariat.no

www.primstaven.shop